tisdag 5 februari 2013

Om namnlöshet och makt #014

Efter en intensiv filmhelg (GIFF 2013) så finns det många tankar och intryck som behöver bearbetas. Helst skulle jag vilja fortsätta samtalen med mina tre filmvänner, men eftersom vi under veckan som kommer befinner oss på fyra olika platser så får samtalet fortsätta på detta sätt istället. Vissa av våra samtal lämpar sig väl att föras på bloggar och twitter, medan andra förstås är mer privata. Bechdel-testet*, som vi körde alla filmer igenom, gav upphov till tanken kring vilka roller det är som inte har namn i filmer och vem som får vara en person i en film och vad det säger om maktstrukturer. Eva skriver om det på sin blogg. Och jag funderar vidare. Påfallande många filmer klarar inte Bechdel-testet och om vi utsträcker det till att gälla inte enbart kvinnor utan även tittar på film utifrån klassperspektiv, hudfärg, ålder, funktionsförmåga osv - hur ensidigt skildrad är inte mänskligheten på film då?

* För att en film ska klara Bechdel-testet ska den:
1. ha åtminstone två namngivna kvinnor...
2. som  pratar med varandra...
3. om något annat än män.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar