torsdag 3 december 2015

Lucka 3 - "Josef" har flyttat hem till oss

Av en lycklig slump har denna tavla signerad Lennart Rosensohn hamnat i vårt hem. Jag vet inte vad tavlan heter, men vi kallar mannen på bilden för Josef. Det är uppenbarligen en äldre judisk man, med kippa på huvudet, och han läser troligtvis i någon av de gammaltestamentliga skrifterna. Jag tror att han läser mycket, och tänker över livet. Både sitt eget och hur det blev, och det stora Livet som ibland kan vara så väldigt ogripbart. Han konstaterar kanske, som Tom Malmquist, att i varje ögonblick är vi fortfarande vid liv, och att det är inget mindre än ett under. Men vad vet jag. Han kanske grubblar på något för mig helt obegripligt och mystiskt. Jag trivs i hans sällskap i alla fall. Han sprider lugn och ro omkring sig.

Lennart Rosensohn (1918-1994) föddes i Malmö och flyttade till Helsingborg på 1940-talet. I Helsingborgs stadslexikon läser jag att han var en tongivande profil i Nordvästra Skånes konstliv och att hans konst är präglad av de många arbetsresorna till södra Europa och norra Afrika. Judisk profetism och chassidism kommer ofta till uttryck i hans konstverk och han har bl a gjort den konstnärliga utsmyckningen i synagogan Malmö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar