måndag 16 juni 2014

Återbruk från 20 maj 2011

Den här texten tål att läsas igen. Och Möten med minnen är en verksamhet som har spridit sig under de senaste tre åren.

"Möten med minnen"

I min arbetsvardag möter jag många äldre människor som förlorat en del av sin tidigare, ibland mycket goda, tankemässiga förmåga till följd av Alzheimers sjukdom eller någon annan demenssjukdom. Sätten att hantera denna smärtsamma förlust är lika många som människorna jag möter. Jag får ofta anledning att fundera över hur dåliga vi i vårt samhälle är på att möta människor som har tappat minnet, eller tänker långsamt, eller har svårt att lära sig nya saker, eller inte kan planera och strukturera sina liv. Människor som har något tankemässigt (eller kognitivt) funktionshinder. Och det är ju inte alls bara äldre människor.

Därför blir jag glad när jag på
Svenskt Demenscentrums utmärkta webbsida läser om en seminariedag om Alzheimers sjukdom för museipersonal, Möten med minnen, anordnad av Nationalmuseum. Det är en alldeles utmärkt rubrik för en dag som bl a berör frågan: Hur kan museer arbeta för att bli mer tillängliga för personer som drabbats av Alzheimers sjukdom eller någon annan demenssjukdom? Ofta förknippas tillgänglighet med framkomlighet för rullstolsburna eller anpassningar för synskadade. Men tillgänglighet handlar också om att göra platser tillgängliga för människor som har osynliga funktionshinder, t ex ett kognitivt handikapp till följd av en demenssjukdom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar