tisdag 8 februari 2011

"Den röda grevinnan"

Jag har alltid varit intresserad av historia, men när jag läser "Den röda grevinnan" av Yvonne Hirdman så upptäcker jag vilka stora kunskapsluckor jag har när det gäller Europas 1900-talshistoria. Och jag inser att jag måste ha varit synnerligen ouppmärksam på åtskilliga av de historielektioner jag bevistade under min skoltid. Nå, det är inte för sent att lära. Nämnda bok är dessutom ett mycket bra sätt att lära sig mer om vår egen världsdels historia under de senaste hundra åren. Den är fylld av författarinnans historiska kunskaper som berättas genom en människas liv. Precis på det sätt som gör att historiska händelser blir levande och får en mening. Då inser jag att mina historiekunskaper mer grundar sig i historiska romaner än skolundervisning. Kanske därför de är så fläckvisa?! Men Yvonne Hirdman har inte skrivit en roman. Hon hittar inte på berättelsen om sin mamma grevinnan. Hon lägger inte till och broderar inte ut. Charlotte Hirdman var verkligen både gift med en greve, bodde i Berlin under Weimartiden, var kommunist i Moskva under Stalins utrensningar och dessutom spion. Hon reste och bodde i en stor del av Europa från sin födelse 1906 tills dess att hon gifte sig med herr Hirdman och kom till Sverige under andra världskriget. Och fick tre barn,varav Yvonne är det yngsta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar