måndag 6 december 2010

"Minnen"

Minnen av Torgny Lindgren är en läsvärd bok av flera skäl, främst för författarens förhållningssätt till just sina minnen. Minnena är inte något annat än de tankar vi har om det förflutna, tycks Torgny Lindgren mena. Våra minnen är något flyktigt som vi aldrig riktigt kan fånga. Minnet är en plats där man bara hör ekon och ser skuggor. Minnet är synens gråstarr och hörselns tinnitus. Det sliter i spindelväv... (s 143)

Det vi tror är sanna minnen är alltså bara tankar filtrerade genom vår egen person och med influenser från människor vi mött genom livet. Hur ska vi någonsin kunna veta om det vi minns verkligen har hänt oss? Enligt Torgny Lindgren går det inte. Men det hindrar inte att vi kan berätta om människor som vi råkat möta och händelser som vi varit med om längs vägen. Och berättelserna kan ju i sin tur bli till minnen, eller...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar