fredag 9 december 2016

9. Litteratur till Historieätarna - 1990-talet

För oss som tydligt minns 1990-talet känns det främmande att se det decenniet som en historisk epok, men i när Historieätarna tar sig an avsnittet blir det uppenbart att det faktiskt är så. Några romaner som kan hjälpa till att fånga tidsfärgen är dessa tre, som dessutom bildar en alldeles egen liten "tematrio" om 1990-talet.

Alltings början av Karolina Ramstedt, som f ö medverkar i programmet. Den griper tag i mig, inte för att den är så rolig att läsa utan snarare för att den är så skickligt skriven. Saga, som är typ 18-19 år under 1990-talet, skildras inifrån medan jag som läsare lite medlidsamt skakar på huvudet, ser henne utifrån och tänker "lilla gumman". Samtidigt blir samhället och dess maktstrukturer, inte minst de patriarkala, svidande tydliga. Som sagt, mycket skickligt. Och vore jag litteraturvetare med all tid i världen skulle jag vilja göra en jämförande analys av Ramqvists Alltings början och Knausgårds Min kamp, 1.

Kalmars jägarinnor av Tove Folkesson.

Människor helt utan betydelse av Johan Kling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar